Spomasz Zamość S.A.

Producent maszyn i urządzeń dla przemysłu spożywczego

Aktualności

2009-12-31 08:21:45 Filtry Workowe

 Filtry workowe - jesteśmy producentem filtrów. W zakresie doboru i zastosowania współpracujemy z firmą Filtrapol Sp. z o.o. (Jacek Molski: j.molski@filtrapol.com.pl) która zabezpiecza wsparcie technologiczne dostosowane do potrzeb.

Filtry workowe przeznaczone są do oddzielania ciał stałych od cieczy.

Spomasz Zamość S.A. produkuje filtry jednowkładowe FP-1/O,   FP-1/S, cztero wkładowe FP-4/S, sześciowkładowe FP-6/S i ośmiowkładowe FP-8/S i FP-8/O (S - mocowanie pokrywy górnej na śruby; O - mocowanie pokrywy górnej na obejmę, pierścień zaciskowy)

Podstawowe zalety filtrów workowych:

  • pełna kontrola nad skutecznością filtracji a dzięki temu również nad jakością filtrowanego medium. Dzięki odpowiedniemu doborowi worków filtracyjnych możemy ściśle określać wielkość cząstek, które przedostaną się do filtratu. Możliwe jest zastosowanie włókninowych, bądź tkaninowych worków o skuteczności filtracji w zakresie 1 - 1000 µm
  • prosta budowa zbiorników filtracyjnych
  • łatwy i tani montaż – nie wymagane są żadne prace konstrukcyjno budowlane oprócz przygotowania odpowiednich przyłączy
  • niskie koszty inwestycyjne
Filtr 8-wkładowy bateria filtrów pracujących równolegle FP8/O widok przyłączy FP8/O - widok na kosze FP8/O - uzbrojony w przepustnice międzykołnierzowe FP8/S - mocowanie pokrywy na śruby Zamontowany wkład filtracyjny

2009-11-06 11:17:48 Pompa z zastosowaniem w gorzelnictwie.

Kilka zdjęć pompy z serii GU30 przeznaczonej do pompowania cieczy o temperaturze do 130 st. C. Wykonanie pompy z silnikiem do pracy w strefie zagrożonej wybuchem. Pompa ma zastosowanie w przemyśle gorzelniczym. Parametry pomp zgodne z kartami GU30, GU30/30, GU46 i GU42. http://www.spomasz.biz.pl/?id=pompy

Zdjęcia wykonał artysta fotograf Paweł Czop.

2009-09-02 10:50:32 Oddzielacz Bębnowy OB - 3000/916 x 0.5

Oddzielacz bębnowy wyprodukowany jest z przeznaczeniem do oddzielania części stałych, lekkich z wody lub innego medium. Gatunek materiału -stal kwasoodporna, z którego zbudowany jest oddzielacz bębnowy umożliwia oczyszczanie większości cieczy spożywczych o różnych właściwościach fizyko-chemicznych.

Widok od strony Zaworu wody płuczącej Oddzielacz bębnowy Widok od strony napędu Króćce przelewu i zasilania oraz spust Listwa zgarniająca Szafa sterownicza Bęben obrotowy - Sito szczelinowe

2009-10-12 07:35:23 Rozpuszczanie proszków

Urządzenie do rozpuszczania dodatków do żywności w postaci proszków. Zasada działania - Na skutek znacznej prędkości przepływającej przez specjalnie skonstruowaną dyszę cieczy, następuje spadek ciśnienia na rurze dolotowej dyszy, a w konsekwencji podsysanie czynnika w postaci sypkiej ze zbiornika umieszczonego nad dyszą eżektorową. Dyszę napędza pompa o dużej wydajności typu GU30 - produkowana przez Spomasz Zamość S.A. Ze stacją rozpuszczania proszków współpracuje zbiornik o określonej pojemności, pomiędzy którym a stacją, zatężany jest roztwór, aż do osiągnięcia określonego stężenia.

2009-09-16 10:03:56 Polagra - Tech 2009

Dziękujemy Wszystkim odwiedzającym nas Klientom i Sympatykom za przybycie na nasze stoisko, podczas tegorocznych targów Polagra Tech 2009.

Wasze spostrzeżenia i uwagi uwzględnimy w naszej działalności, co umożliwi nam spełnianie oczekiwań w stopniu jeszcze większym niż dotychczas. Dziękujemy.

2009-05-12 14:55:58 Zbiornik izolowany z pokryciem blachą trapezową

Zbiorniki magazynowe z pokryciem izolacji blachą trapezową, przeznaczone do magazynowania czynników spożywczych - woda, mleko, koncentraty, tłuszcze roślinne i zwierzęce w warunkach na zewnątrz pomieszczeń. 

Zbiornik wewnętrzny wykonany jest ze stali kwasoodpornej, spełnia wszystkie wymagania dot. magazynowania cieczy spożywczych. Zbiornik wewnętrzny jest izolowany wełną mineralną lub innym materiałem izolacyjnym. Izolacja pokryta jest blachą stalową, trapezowaną, ocynkowaną i powlekaną dwustronnie farbą wysokiej odporności na warunki atmosferyczne. Izolacja na dennicy górnej skryta jest za pomocą dna stożkowego wykonanego ze stali kwasoodpornej (umożliwia to chodzenie po dachu zbiornika). 

Zbiornik przystosowany jest do postawienia na płaskim poziomym findamencie. Pochylenie dna zbiornika, w kierunku króćca spustowego zrealizowane jest za pomocą specjalnie skonstruowanej kratownicy. W zależności od wymaganego czasu magazynowania cieczy w zbiorniku - może istnieć konieczność zaizolowania powierzchni włazu bocznego (widoczne na zdjęciu).

Dennica dolna zbiornika oparta jest na specjalnie zaprojektowanej konstrukcji umożliwiającej całkowite opróżnianie zbiornika. Konstrukcja zapewnia też równomierny nacisk na podłoże. W przestrzenie między żebrami - przy montażu zbiornika instalowana jest izolacja wraz z folią ekranizującą. W tej przestrzeni montowane są również czujniki do pomiarów parametrów magazynowanego czynnika (temperatura, wysokość słupa cieczy i inne)

Zbiornik wewnętrzny Dennica dolna zbiornika
Strona: