Spomasz Zamość S.A.

Producent maszyn i urządzeń dla przemysłu spożywczego

Projekty, dotacje

TYTUŁ PROJEKTU:

Opracowanie konstrukcji i wprowadzenie do produkcji maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności i produkcji napojów z jednoczesnym wdrożeniem wyników prac B+R.

CEL PROJEKTU:

Wzrost konkurencyjności oraz szybszy rozwój firmy poprzez wprowadzenie nowoczesnych i innowacyjnych wyrobów oraz wzrost atrakcyjności i wielkości zatrudnienia.

Realizacja celu nastąpi poprzez wprowadzenie innowacji produktowej, procesowej i nietechnologicznej polegającej na wprowadzeniu nowego typu wyrobów co wiąże się ze zwiększeniem ilości i asortymentu wytwarzanych maszyn i zwiększeniem zatrudnienia.

Planowane efekty

Wprowadzenie do produkcji nowego typu wyrobów

WARTOŚĆ PROJEKTU 5 184 450,00 PLN
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2 233 233,72 PLN

2019-10-09 13:35:52 Reklama w prasie

Reklama w Prasie fachowej

 

Przegląd Przemysłowy i Gospodarczy Szef Utrzymania Ruchu Przegląd Mleczarski

2018-09-10 14:14:45 Budowa Konstrukcji wsporczej pod elektrowciągi

W związku z podpisaną umową o dofinansowanie oraz realizacją projektu określonego w umowie nr RPLU.03.07.00-06-0005/17-00 W ramach Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, Oś priorytetowa 3 KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW

Tytuł Projektu. „Opracowanie konstrukcji i wprowadzenie do produkcji maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności i produkcji napojów z jednoczesnym wdrożeniem wyników prac B+R” SPOMASZ ZAMOŚĆ SPÓŁKA AKCYJNA informuje o przebiegu prac:

 

2018-05-16 12:37:33 ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup dwóch sztuk wciągników o udźwigu 10 ton każdy i wysokości podnoszenia minimum 14,5 m .

W związku z podpisaną umową o dofinansowanie oraz realizacją projektu określonego w umowie nr RPLU.03.07.00-06-0005/17-00 W ramach Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, Oś priorytetowa 3 KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW

Tytuł Projektu. „Opracowanie konstrukcji i wprowadzenie do produkcji maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności i produkcji napojów z jednoczesnym wdrożeniem wyników prac B+R” SPOMASZ ZAMOŚĆ SPÓŁKA AKCYJNA składa: 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 16.05.2018r.

/userfiles/Zapytanie zakup 2 szt_ wciągników.pdf

 

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Przedsiębiorstwo Hak Sp. z o.o.
54-519 Wrocław
ul. Jerzmianowska 4D
Przedstawicielstwo Nowy Sącz
ul. Węgierska 146a/p.319 33-300 Nowy Sącz
data wpłynięcia oferty: 04.06.2018r.
cena oferty 123900,00 PLN netto / 152397,00 PLN brutto

2018-04-19 11:50:12 ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup wózka elektrycznego z pomostem

W związku z podpisaną umową o dofinansowanie oraz realizacją projektu określonego w umowie nr RPLU.03.07.00-06-0005/17-00 W ramach Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, Oś priorytetowa 3 KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW

Tytuł Projektu. „Opracowanie konstrukcji i wprowadzenie do produkcji maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności i produkcji napojów z jednoczesnym wdrożeniem wyników prac B+R” SPOMASZ ZAMOŚĆ SPÓŁKA AKCYJNA składa: 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 16.04.2018r.

/userfiles/Zakup wózka elektrycznego z pomostem.pdf

 

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

FML Dystrybucja Sp. z o.o.
ul. Mściwoja 9/9
81-361 Gdynia
25.05.2018
Cena netto 60.080,00 PLN

Pełna lista podmiotów

Material Handling Experts HELI
FML Dystrybucja Sp. z o.o.
Zakupiony wózek elektryczny z pomostem Zakupiony wózek elektryczny z pomostem Zakupiony wózek elektryczny z pomostem

2018-04-19 11:46:41 ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup dwóch sztuk urządzeń filtracyjno - wentylacyjnych.

W związku z podpisaną umową o dofinansowanie oraz realizacją projektu określonego w umowie nr RPLU.03.07.00-06-0005/17-00 W ramach Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, Oś priorytetowa 3 KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW

Tytuł Projektu. „Opracowanie konstrukcji i wprowadzenie do produkcji maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności i produkcji napojów z jednoczesnym wdrożeniem wyników prac B+R” SPOMASZ ZAMOŚĆ SPÓŁKA AKCYJNA składa: 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 16.04.2018r.

/userfiles/Zakup urządzeń filtracyjno wentylacyjnych.pdf

W postępowaniu z wyboru ofert została wybrana oferta firmy Rywal  RHC sp. z o.o. w Warszawie, Oddział Lublin,

Kwota oferty 243.500 zł netto

Urządzenia Filtrowentylacyjne Urządzenia Filtrowentylacyjne

2018-04-19 11:38:30 ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup dwóch sztuk wciągników o udźwigu 10 ton każdy i wysokości podnoszenia minimum 14,5 m .

W związku z podpisaną umową o dofinansowanie oraz realizacją projektu określonego w umowie nr RPLU.03.07.00-06-0005/17-00 W ramach Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, Oś priorytetowa 3 KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW

Tytuł Projektu. „Opracowanie konstrukcji i wprowadzenie do produkcji maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności i produkcji napojów z jednoczesnym wdrożeniem wyników prac B+R” SPOMASZ ZAMOŚĆ SPÓŁKA AKCYJNA składa: 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 16.04.2018r.

/userfiles/Zakup wciągników.pdf

Postępowanie nie zostało rozstrzygnięte ponieważ oferty złożone nie spełniały wymagań formalnych zawartych w zapytaniu ofertowym.

Strona: